Zbor veteranov

 

25 let v samostojni Sloveniji!

V skladu s pravili OZVVS Spodnje Savinjske doline
SKLICUJEM ZBOR VETERANOV,
ki bo v petek, 7. aprila 2016, ob 18.00 uri, v dvorani Gasilskega doma v Žalcu.

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in otvoritev zbora
 2. Svečani del zbora
 3. Izvolitev organov zbora:
  • delovnega predsednika
  • člana delovnega predsedstva
  • zapisnikarja
  • dveh overovateljev zapisnika
  • verifikacijska komisija
 4. Predstavitev poročil:
  • o delu OZVVS za leto 2015
  • o finančnem poslovanju v letu 2015
  • poročilo nadzornega odbora
  • poročilo častnega razsodišča
  • poročilo verifikacijske komisije
 5. Razprava na podana poročila in sprejem sklepov
 6. Predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2016
 7. Beseda gostom
 8. Razno

Spoštovane veteranke in veterani, pridite na zbor, kjer se bomo pogovorili in razpravljali o stvareh, ki so še kako pomembne za nas veterane.
Ker je letos zelo pomembna obletnica osamosvojitve je prav, da smo prisotni na večjih prireditvah, proslavah, shodih in zborih.

Srečno, dobimo se na zboru, lepo bo!

Predsednik OZVVS
Adi Vidmajer


Vabljeni:

 • člani veterani
 • ŽUPANI vseh občin
 • OZVVS Celje, Dare Sevšek
 • ZB NOB Marijan Turičnik
 • Sever Rado Gašparič
 • ZVVS Ljubljana

 

 

Dežurstvo

Vsak prvi torek v mesecu
med 9.00 in 11.00 uro in

Vsak tretji torek v mesecu
med 16.0 in 18.00 uro

Postanite član

Prijavnica

Prijavnico za včlanitev prejmete na sedežu OZVVS SSD... več>>