Zbor veteranov

 

25 let v samostojni Sloveniji!

V skladu s pravili OZVVS Spodnje Savinjske doline
SKLICUJEM ZBOR VETERANOV,
ki bo v petek, 7. aprila 2016, ob 18.00 uri, v dvorani Gasilskega doma v Žalcu.

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in otvoritev zbora
 2. Svečani del zbora
 3. Izvolitev organov zbora:
  • delovnega predsednika
  • člana delovnega predsedstva
  • zapisnikarja
  • dveh overovateljev zapisnika
  • verifikacijska komisija
 4. Predstavitev poročil:
  • o delu OZVVS za leto 2015
  • o finančnem poslovanju v letu 2015
  • poročilo nadzornega odbora
  • poročilo častnega razsodišča
  • poročilo verifikacijske komisije
 5. Razprava na podana poročila in sprejem sklepov
 6. Predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2016
 7. Beseda gostom
 8. Razno

Spoštovane veteranke in veterani, pridite na zbor, kjer se bomo pogovorili in razpravljali o stvareh, ki so še kako pomembne za nas veterane.
Ker je letos zelo pomembna obletnica osamosvojitve je prav, da smo prisotni na večjih prireditvah, proslavah, shodih in zborih.

Srečno, dobimo se na zboru, lepo bo!

Predsednik OZVVS
Adi Vidmajer


Vabljeni:

 • člani veterani
 • ŽUPANI vseh občin
 • OZVVS Celje, Dare Sevšek
 • ZB NOB Marijan Turičnik
 • Sever Rado Gašparič
 • ZVVS Ljubljana

 

 
Vabilo na 8. sejo predsedstva

 

Vabim Vas na 8. sejo predsedstva Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline, ki bo

v četrtek, dne 31. marca 2016, ob 18.00 uri
v prostorih Bergmanove vile, Savinjske čete 4, Žalec

DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov zadnje seje
2. Glavni zbor ZVVS - Ptuj - delegati
3. Glavni zbor OZVVS Žalec (8.4.2016) organizacija
4. Plošča Zaloška gorica
5. Predavanja po OŠ, ostale aktivnosti
6. Razno.

Prosim vse vabljene, da se seje udeležite.

Lep pozdrav!


Predsednik OZVVS
Adi Vidmajer, s.r.

 
PROGRAM VETERANOV ZA LETO 2016

Ko pripravljamo program dela naše organizacije, se zavedamo velike odgovornosti, ki nas čaka v letu 2016. Ko smo v letu 2015 zaključili s spominom na 25 letnico ne-oddaje orožja in MSNZ, se letos pripravljamo na 25 letnico osamosvojitve.

Drage veteranke in veterani, to so obletnice, na katere smo še kako ponosni, saj smo v letih 1990 in 1991 odigrali glavno vlogo, na katero smo lahko še kako ponosni.

Veselimo se skupnih srečanj na svečanostih, ki jih bodo pripravile posamezne občine. Seveda so naše skupne želje, da se večkrat vidimo in pokramljamo na naših programskih prireditvah v letu 2016.

Naš glavni zbor (občni zbor) bo 8. aprila 2016.

Želimo si še naprej dobrega sodelovanja z občinami in ZVVS. Naj ostane dobro sodelovanje tudi z ostalimi veteranskimi organizacijami, s katerimi dobro izvajamo programske zamisli.

Program za leto 2015 je bil izveden in dopolnjen z več udeležbami na proslavah republiškega značaja. Izvrstno so bile izvedene osrednje Savinjske v Žalcu 25. junija in na Polzeli 20. novembra – družine.

Naša spletna stran www.zalec.zvvs.si

V LETU 2016 NAJ VAS SPREMLJA SREČA - ZDRAVJE!

OZVVS

Spodnje Savinjske doline

Naložite program v obliki PDF (131KB).

 

Dežurstvo

Vsak prvi torek v mesecu
med 9.00 in 11.00 uro in

Vsak tretji torek v mesecu
med 16.0 in 18.00 uro

Postanite član

Prijavnica

Prijavnico za včlanitev prejmete na sedežu OZVVS SSD... več>>